Buty uszy­te dla fanów Vampire Weekend. Szewcem jest gra­ją­ca na per­ku­sjo­na­liach i uku­le­le woka­list­ka Merrill Garbus z Kalifornii, mate­ria­łem - afry­kań­skie ryt­my, r’n’b, pop, folk.

Jej żywioł to pokrę­co­ne prze­bo­je z awan­gar­do­wą pre­ten­sją. U nas nikt tak nie gra, na Zachodzie to krzyk mody. Teksty są zaan­ga­żo­wa­ne i uwie­ra­ją­ce. (...) Ma to sens i nie­za­prze­czal­ny urok, ale nie więk­szy niż debiut sprzed dwóch lat („Bird-Brains”), któ­ry Garbus nagra­ła na dyk­ta­fon i obro­bi­ła w kom­pu­te­rze. Z nowych naj­lep­sze jest „Gangsta”.

Tekst z „Dużego Formatu” (26/5/2011) - całość tu.

 

Dodaj komentarz