Menu Zamknij

Tag: Kuba Kawalec

Happysad – Ciepło/zimno

Happysad są dla mnie zespo­łem gra­ją­cym dość tra­dy­cyj­nie i lecą­cym głów­nie na kate­go­rii szcze­ro­ści. Prostą dro­gą sta­ra­ją się zła­pać poro­zu­mie­nie ze swo­imi fana­mi. Dlatego w kon­tek­ście ostat­niej pły­ty naj­bar­dziej cie­ka­wi­ło mnie to, jak trzy­ma się wia­ry­god­ność zespo­łu wobec upły­wu lat. Czy aby nie zgry­wa­ją młod­szych, niż są?