Menu Zamknij

Tag: Irena

Irena – Neonowe obietnice

Regularny pop rock. Ostrzy, kan­cia­ści i lubią­cy grać „dużo” debiu­tan­ci z cza­sem nie­złe poję­cie o melo­dii, har­mo­nii, aran­ża­cji zmie­nia­ją w dosko­na­łe. Z klien­tów pró­bu­ją­cych w cukier­ni róż­nych cia­stek sta­ją się świa­do­my­mi sze­fa­mi kuch­ni ogra­ni­cza­ją­cy­mi licz­bę skład­ni­ków, by stwo­rzyć coś nowe­go.