Menu Zamknij

Tag: Helen

Helen – The Original Faces

To samo co solo­we nagra­nia Liz Harris, wystę­pu­ją­cej w tym warian­cie z for­te­pia­nem i jako Grouper, ale ina­czej. Helen to gita­ro­wy zespół, w któ­rym Harris ma dodat­ko­wych muzy­ków. Dwoje lub tro­je, ale do tego tema­tu jesz­cze wró­ci­my.