Menu Zamknij

Tag: Erith

Erith – Speed of Light

Wydawało się, że Erith (czy­li 23-let­nia gli­wi­czan­ka Martyna Biłogan) ma wido­ki na wyso­ką pozy­cję w ple­bi­scy­cie „Wyborczej” Sanki, w któ­rym fachow­cy z bran­ży wybie­ra­ją naj­cie­kaw­sze nowe twa­rze pol­skiej muzy­ki.