Ktoś ruszał moje płyty #10 w Radiu Kapitał: Kenney, Samia, Olsen, Iyer...

Jako żywo zaczę­ła się jesień, dla­te­go posta­no­wi­łem rzu­cić ostat­nie spoj­rze­nie na lato 2020. Mimo pan­de­mii wyszło co naj­mniej kil­ka faj­nych płyt, na któ­rych pierw­sze skrzyp­ce … Czytaj dalej Ktoś ruszał moje pły­ty #10 w Radiu Kapitał: Kenney, Samia, Olsen, Iyer...