Pocztówka ze sta­rej Ameryki. Taka pły­ta poma­ga na cały rok zapa­mię­tać odcień świe­żej wio­sen­nej zie­le­ni. Tak nie­dba­le, szcze­rze i melan­cho­lij­nie gra­li w latach 90. Built To Spill i Yo La Tengo. Słodkie melo­die lek­ko się zaci­na­ją, brud­ne gita­ry kon­tra­stu­ją z mięk­ki­mi gło­sa­mi woka­li­stów.

Tekst z „Dużego Formatu”, z 5/5/2011, całość tu.

To już cał­kiem nie ta pły­ta, ale pięk­ny fil­mik o Bydgoszczy z muzy­ką Tin Pan Alley:

Dodaj komentarz