Niebiescy i Kutman - Skrzydło motyle

Dwaj współ­za­ło­ży­cie­le zespo­łu 19 Wiosen – Franciszek Wicz i Marcin Pryt – znów dzia­ła­ją razem. Jako Niebiescy i Kutman odcię­li się jed­nak od pun­ko­wych korze­ni. Ich nagra­na w duecie pły­ta…