Menu Zamknij

Tag: Jack Garratt

Jack Garratt – Phase

W zeszłym roku zdo­był Brits Critics« Choice Award, parę tygo­dni temu wygrał ple­bi­scyt BBC Sound of 2016, jest zatem naj­więk­szym fawo­ry­tem bry­tyj­skiej bran­ży muzycz­nej do osią­gnię­cia suk­ce­su w roku bie­żą­cym.