Aphex Twin – Syro

Po jego poprzed­niej pły­cie Reni Jusis uczy­ni­ła na łamach „Wyborczej” wzru­sza­ją­ce wyzna­nie: „Jestem zafa­scy­no­wa­na twór­czo­ścią Aphex Twina. Chciałabym robić tak trud­ną muzy­kę, nie wiem jed­nak, czy spo­tka­ło­by się to ze…