Pod tym chwy­tli­wym tytu­łem spi­su­ję albu­my, któ­re chciał­bym z tego roku zapa­mię­tać. Takie, któ­re dłu­żej zosta­wa­ły w odtwa­rza­czu, w tele­fo­nie, z czymś mi się koja­rzą­ce i tak dalej. Tylko część w nich wystę­pu­je na liście zgło­szo­nej prze­ze mnie do gaze­to­we­go pod­su­mo­wa­nia roku. Tak już jest.

Afro Kolektyw - Piosenki po pol­sku
Air - Le Voyage dans la Lune
Alabama Shakes - Boys & Girls
Andrew Bird - Break It Yourself
Andruchowycz & Karbido - Absynt
Asia i Koty - Miserable Miaow
Baaba - The Wrong Vampire
Babadag - Babadag
Band Of Endless Noise - The Blue Nun
Barbara Morgenstern - Sweet Silence
BNNT - _ _
Bob Dylan - Tempest
Ch-Ch-Ching - Dom
Chromatics - Kill For Love
Demolka - Demolka
Drekoty - Persentyna
Fuka Lata - Saturn melan­cho­lia
Grimes - Visions
Jessie Ware – Devotion
Kamp! - Kamp!
Kapela ze Wsi Warszawa - Nord
Karolina Cicha - Miękkie maszy­ny
Kim Nowak - Wilk
Krojc - Pirx
Lambchop - Mr. M
Loco Star - Shelter
Maja Kleszcz & IncarNations - Odeon
Maki i Chłopaki - Dni Mrozów
Marcin Masecki - Die Kunst der Fuge
Maria Peszek - Jezus Maria Peszek
Masha Qrella - Analogies
Mount Eerie - Ocean Roar (też Clear Moon)
Nathalie And The Loners - On Being Sane (In Insane Places)
Niechęć - Śmierć w mięk­kim futer­ku
Oranżada - Once Upon A Train
Patti Smith - Banga
Paula & Karol - Whole Again
Pink Freud - Horse & Power
Pure Phase Ensemble - Live At SpaceFest!
R.U.T.A. - Na uschod
Sofa - Hardkor i disko
Soniamiki - SNMK
The Shins - Port Of Morrow
The xx - Coexist
UL/KR - UL/KR

Było jesz­cze dużo płyt z zeszłe­go roku, do któ­rych dotar­łem dopie­ro w bie­żą­cym. Albo jesz­cze star­szych. Reszta nie bar­dzo albo śred­nio, albo zapo­mnia­łem. Nancy Regan w porząd­ku, ale nie aż tak.

Dodaj komentarz