Menu Zamknij

Kategoria: krótko

Freddie Mercury (1946–1991)

Umarł 25 lat temu. Dla dzie­się­cio­lat­ka z blo­ku na obrze­żach Warszawy, któ­rym wte­dy byłem, to był szok. Hiobową wieść przy­nio­sło MTV, pobie­głem z nią do przy­ja­cie­la z kla­sy; tele­fo­ny sta­cjo­nar­ne mie­li nam przy­łą­czyć dopie­ro za parę lat. Schody, win­da, domo­fon. „Już wiesz?” „Wiem”.

Gang Of Four – What Happens Next

Dziewiąta pły­ta Gang Of Four poka­zu­je, jak zbęd­ny może być powrót kogoś, kto w koń­cu lat 70. i na począt­ku 80. nagry­wał waż­ne pły­ty. Najciekawszymi albu­ma­mi Gang Of Four zawsze będą „Entertainment!” (1979) i „Solid Gold” (1981). To, czy aku­rat „What Happens Next” będzie w takim ran­kin­gu pią­te, czy ostat­nie, nie ma zna­cze­nia.