Menu Zamknij

2020 (in progress)

To jest stro­na, któ­ra zaj­mu­je się wyłącz­nie gro­ma­dze­niem lin­ków do innych stron. Prowadzę na niej moni­to­ring naj­cie­kaw­szych płyt 2020 roku. Dotychczas puści­łem już: